皇冠体育寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页八卦正文

哈希108竞彩平台:Tỉnh ủy định hướng phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững

admin2023-01-181game bài đổi thưởng caovietnet

game Đánh bạc(www.84vng.com):game Đánh bạc(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game Đánh bạc(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game Đánh bạc(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Bài 3
ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

*NGUYỄN HỒNG TRÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ngày 25-6-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 383-KL/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện phong trào đối với sự phát triển của địa phương. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, chú trọng ở các thôn, ấp có đồng bào dân tộc thiểu số, các địa bàn còn nhiều khó khăn. Quán triệt sâu rộng các tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa”, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các thôn, ấp, khu phố, nhằm phấn đấu giữ vững danh hiệu “Thôn, ấp, khu phố văn hóa” đã công nhận qua các năm, đưa số lượng thôn, ấp, khu phố văn hóa được công nhận tăng lên; phấn đấu ở đều khắp các xã, phường, thị trấn, không có địa phương không đạt. Duy trì hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “thị trấn văn minh đô thị”. Xây dựng “cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào tại các địa phương, đơn vị; nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, không hiệu quả.

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh duy trì và giữ vững các chỉ tiêu 94% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95% thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhận, giữ vững danh hiệu “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; từ 70-75% số xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. Từ 75-80% số thôn, ấp, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi.


Đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan đến phong trào. Xây dựng cơ chế pháp lý để ràng buộc, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các sở, ngành, đoàn thể các cấp đối với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng một số hoạt động trọng tâm nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc khâu bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác. Xây dựng các mô hình điển hình “Gia đình văn hóa” như: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình học tập, dòng họ học tập”… nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu…

,

trc20怎么转换erc20www.u2u.it)是最高效的ERC2换TRC20,TRC20换ERC20的平台.ERC2 USDT换TRC20 USDT,TRC20 USDT换ERC20 USDT链上匿名完成,手续费低。

,

Phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Tỉnh ủy yêu cầu, đối với công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng, tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông. Đối với công nhân lao động luôn tìm cách cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Người làm công việc lao động vệ sinh luôn giữ gìn đoạn đường được phân công tươi, xanh, sạch, đẹp. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đối với nông dân hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nâng cao chất lượng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao. Quan tâm công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử; quản lý, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên, coi việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là một trong những tiêu chí thi đua, bình xét phân loại đảng viên hằng năm. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đưa tiêu chí thực hiện hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tại địa phương.

Nâng cao nhận thức và hành động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các tiện ích của mạng xã hội, hạ tầng kỹ thuật số đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thường xuyên, rộng khắp. Thường xuyên đăng tải, đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục về các hoạt động phong trào; nêu gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai, thực hiện phong trào trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các mạng xã hội có tính lan tỏa nhanh như: Facebook, YouTube, Zalo, Viber, Twitter, TikTok… Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân Bình Phước nhận thức và hành động theo các tiêu chí thực hiện cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những giá trị mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hằng ngày. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, huy động nguồn lực, điều kiện hoạt động và khen thưởng, động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai và thực hiện tốt phong trào. Có kế hoạch hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố; duy trì các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hỗ trợ hoạt động cho các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; khen thưởng các thôn, ấp, khu phố đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc hằng năm.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện trung tâm văn hóa cấp xã, nhà văn hóa, thôn, ấp, khu phố. Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà văn hóa, trung tâm văn hóa xã. Quy hoạch quỹ đất công, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ và đáp ứng hoạt động đối với trung tâm văn hóa cấp xã, nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Tổ chức thường xuyên công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng triển khai, tổ chức thực hiện phong trào cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và ban vận động thôn, ấp, khu phố....

Đổi mới, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và ban vận động ở thôn, ấp, khu phố. Xây dựng và ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm. Gắn trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo phong trào với từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; kết quả thực hiện phong trào của địa bàn, lĩnh vực là cơ sở để đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ của thành viên và của Ban Chỉ đạo phong trào hằng năm...


,

哈希108竞彩平台www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,哈希108竞彩平台开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏。

网友评论

热门标签